logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Registrační číslo

 

 

 

 

4/2024

Přijato MŠ Fišerova

 

43/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

6/2024

Přijato MŠ Husova

 

44/2024

Přijato MŠ Fišerova

7/2024

Přijato MŠ Husova

 

45/2024

Přijato MŠ Fišerova

8/2024

Přijato MŠ Husova

 

46/2024

Přijato MŠ Fišerova

9/2024

Přijato MŠ Husova

 

47/2024

Přijato MŠ Fišerova

10/2024

Přijato MŠ Husova

 

48/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

11/2024

Přijato MŠ Husova

 

49/2024

Přijato MŠ Fišerova

12/2024

Přijato MŠ Husova

 

50/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

13/2024

Přijato MŠ Husova

 

51/2024

Přijato MŠ Fišerova

14/2024

Přijato MŠ Husova

 

52/2024

Přijato MŠ Fišerova

15/2024

Přijato MŠ Husova

 

53/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

16/2024

Přijato MŠ Husova

 

54/2024

Přijato MŠ Fišerova

17/2024

Přijato MŠ Husova

 

55/2024

Přijato MŠ Fišerova

18/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

56/2024

Přijato MŠ Fišerova

19/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

57/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

20/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

58/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

21/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

59/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

22/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

60/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

23/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

61/2024

Přijato MŠ Fišerova

24/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

62/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

25/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

63/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

26/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

64/2024

Přijato MŠ Fišerova

27/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

66/2024

Přijato MŠ Fišerova

28/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

67/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

29/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

68/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

30/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

69/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

31/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

70/2024

Přijato MŠ Fišerova

32/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

71/2024

Přijato MŠ Fišerova

33/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

72/2024

Přijato MŠ Fišerova

34/2018

Přijato MŠ Šafaříkova

 

73/2024

Přijato MŠ Fišerova

36/2024

Přijato MŠ Fišerova

 

74/2024

Přijato MŠ Fišerova

37/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

75/2024

Odloženo pro nedodání podkladů

38/2024

Přijato MŠ Fišerova

 

76/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

39/2024

Přijato MŠ Fišerova

 

77/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

40/2024

Přijato MŠ Fišerova

 

 

 

41/2024

Přijato MŠ Šafaříkova

 

 

 

42/2024

Přijato MŠ Fišerova

 

 

 

letní prázdniny

V období letních prázdnin bude v provozu MŠ šafaříkova  od 6.00 hodin do 16 hodin. Prosíme zájemce, aby se nezapomněli přihlásit na prázdninovou docházku do pátku 17.5.2024 (některé děti stále nemají zaznamenáno). Děkujeme.

digitalizujeme MŠ

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

-      k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

ŠABLONY JAK

ŠABLONY JAK

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu EVROPSKÉ UNIE v operačním programu výzk3. X/0.0/0.0/20_080/0018876., ze kterého čerpáme finanční prostředky na školní asistenty, vzdělávání pedagogických pracovníků a semináře pro rodiče.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 43 zaměstnanců, z toho 21 učitelek . Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.15
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00
Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.nemcova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign