logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

poděkování

Děkujeme firmě ARELI s.r.o. za finanční dar Klubu pro Klub rodičů při MŠ, panu Vítu Zikmundovi za finannční dar pro Klub rodičů při MŠ a firmě BEST LOGISTICS s.r. o. za zaplacení mikulášských perníků pro děti z MŠ Fišerova.

Děkujeme panu Pavlu Svobodovi za sponzorský dar – hračky pro děti pro MŠ Fišerova.

pololetní prázdniny

V pátek 3.2.2023 bude provoz v období pololetních prázdnin přerušen z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče, nabízíme  Vám možnost konzultačních hodin ve druhé polovině ledna a v první polovině února.  Aktuální informace a časy konzultačních hodin vám budou nabídnuty ve vašich třídách.  Můžete společně s pedagogem zhodnotit pokroky ve vývoji vašeho dítěte a společně se domluvit na řešení případných problémů.

jarní a velikonoční prázdniny

V období  jarních (20.2.2023 – 24.2.2023)a velikonočních  prázdnin  (čtvrtek 6.4.2023) bude provoz MŠ omezen. V provozu bude pouze MŠ Fišerova  v době od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Prosíme rodiče, aby zapsali docházku jednotlivých dětí v šatnách do 31.1.2023. Děkujeme.

informace Děti do bruslí

INFORMACE PRO ZÁJEMCE PROJEKTU  DĚTI DO BRUSLÍ

1. Kurz začne od 11.1.2022  vždy ve středu od 9.30 do 11.00 hodin.  MŠ Fišerova  a MŠ Husova budou mít led od 9.30 do 10.15 hodin , MŠ Šafaříkova  od 10.15 do 11.00 hodin.

 Termíny jsou:  11.1. 18.1. 25.1. 1.2. 8.2. 15.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 2023

2. Cena kurzu je 1000,- Kč + cena dopravy asi 200,- Kč . Částku 1000,- Kč je nutné zaplatit  do 10.1.10.2023 v kanceláři v MŠ Fišerova. Doprava se bude účtovat na konci kurzu dle skutečné ceny. 

3. Na stránkách „Děti do bruslí“ získáte další informace .  je nutné se co nejdříve zaregistrovat a vyplnit přihlášku (odevzdejte v kanceláři nebo třídě). PROSÍME O REGISTRACI  DO 30.12.2022 !!!

Děti si přinesou větší batoh s helmou, bruslemi, pitím a lyžařskými rukavice Zkontrolujte, prosím, jak dětem sedí helmy. Vhodné je lehčí sportovnější  a nepromokavé oblečení.

4. V rámci projektu bude probíhat  i broušení bruslí. Svoz bude ve středu 4.1.2023. Rodiče donesou brusle, ve kterých bude lístek se jménem dítěte a pracoviště MŠ. Děti dostanou brusle na první hodinu bruslení. Broušení stojí 100,- Kč.(můžete si zařídit i jinde, brusle je však nutné mít správně nabroušené).

5.  Zdravotní pojišťovny většinou přispívají na tento projekt v rámci benefitů  po odevzdání žádosti s dokladem o zaplacení , projekt je pod záštitou MŠMT.

Zapojení do projektu

MŠ Moravské Budějovice - pracovní příležitosti pro osoby se ztíženým přístupem k práci CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015630     Popis projektu   Cílem projektu je začlenit dlouhodobě či opakovaně ...

ŠABLONY III

ŠABLONY III

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora vzdělávání v MŠ pod číslem projektu CZ. 02.3. X/0.0/0.0/20_080/0018876, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvu a projektové dny v MŠ . Tento program je spolufinancován Evropskou unií.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.15
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign