logotyp

Mateřská škola Moravské Budějovice

poděkování

Děkujeme firmě LOGISTICS s.r. o. za zaplacení mikulášských perníků pro děti z MŠ Fišerova.

Děkujeme panu Pavlu Svobodovi za sponzorský dar – hračky pro děti pro MŠ Fišerova.

pololetní prázdniny

V pátek 3.2.2023 bude provoz v období pololetních prázdnin přerušen z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.

vánoční prázdniny

Vážení rodiče, v období vánočních  prázdnin od pátku 23.12.2022  do pátku 30.12.2022   bude provoz MŠ Mor. Budějovice přerušen . V pondělí 2.1.2023 bude omezený provoz pro přihlášené děti od 6.00 do 16.00 hodin v jedné třídě MŠ Fišerova. Pokud by ještě někdo potřeboval dodatečně děti přihlásit, může tak neprodleně učinit (do kapacity třídy).

informace Děti do bruslí

INFORMACE PRO ZÁJEMCE PROJEKTU  DĚTI DO BRUSLÍ

1. Kurz začne od 11.1.2022  vždy ve středu od 9.30 do 11.00 hodin.  MŠ Fišerova  a MŠ Husova budou mít led od 9.30 do 10.15 hodin , MŠ Šafaříkova  od 10.15 do 11.00 hodin.

 Termíny jsou:  11.1. 18.1. 25.1. 1.2. 8.2. 15.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 2023

2. Cena kurzu je 1000,- Kč + cena dopravy asi 200,- Kč . Částku 1000,- Kč je nutné zaplatit  do 10.1.10.2023 v kanceláři v MŠ Fišerova. Doprava se bude účtovat na konci kurzu dle skutečné ceny. 

3. Na stránkách „Děti do bruslí“ získáte další informace .  je nutné se co nejdříve zaregistrovat a vyplnit přihlášku (odevzdejte v kanceláři nebo třídě). PROSÍME O REGISTRACI  DO 30.12.2022 !!!

Děti si přinesou větší batoh s helmou, bruslemi, pitím a lyžařskými rukavice Zkontrolujte, prosím, jak dětem sedí helmy. Vhodné je lehčí sportovnější  a nepromokavé oblečení.

4. V rámci projektu bude probíhat  i broušení bruslí. Svoz bude ve středu 4.1.2023. Rodiče donesou brusle, ve kterých bude lístek se jménem dítěte a pracoviště MŠ. Děti dostanou brusle na první hodinu bruslení. Broušení stojí 100,- Kč.(můžete si zařídit i jinde, brusle je však nutné mít správně nabroušené).

5.  Zdravotní pojišťovny většinou přispívají na tento projekt v rámci benefitů  po odevzdání žádosti s dokladem o zaplacení , projekt je pod záštitou MŠMT.

poděkování

Děkujeme našemu zřizovateli -Městu Moravské Budějovice za zaplacení ledové plochy pro naše děti. Zúčastníme se i  bruslení od ledna 2023.

Zapojení do projektu

MŠ Moravské Budějovice - pracovní příležitosti pro osoby se ztíženým přístupem k práci CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015630     Popis projektu   Cílem projektu je začlenit dlouhodobě či opakovaně ...

ŠABLONY III

ŠABLONY III

MŠ Mor. Budějovice je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s názvem Podpora vzdělávání v MŠ pod číslem projektu CZ. 02.3. X/0.0/0.0/20_080/0018876, ze kterého čerpáme finanční prostředky na školního asistenta, chůvu a projektové dny v MŠ . Tento program je spolufinancován Evropskou unií.

INFORMACE K POVINNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• týká se dětí, které k 31.8. dovršily pěti let a dětí s odkladem školní docházky
• v naší MŠ je stanovena v pracovních dnech kromě školních prázdnin od 8.15 hodin do 12.15 hodin
• děti s povinnou školní docházkou mají právo na vzdělávání po celou provozní dobu
• součástí předškolního vzdělávání je i vytváření stravovacích návyků a sebeobslužných dovedností při obědě
• pokud v tuto dobu nebude dítě v mateřské škole, je nutno dítě řádně omluvit
• omlouvat je třeba dítě do třech pracovních dnů a následně zaznamenat důvod a dobu trvání v omluvném listu, který podepíše učitelka ve třídě
• omluvné listy si ponechávají u sebe zákonní zástupci, na konci roku odevzdají v MŠ (prosíme neztratit)
• pro MŠ není stanovena maximální doba, po kterou dítě smí být omluvené, lékařské potvrzení není třeba, rodinné důvody ponecháme na zvážení rodičů

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Moravské Budějovice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
pro ni vykonává paní
Jitka Hanáková, DiS.
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420 724 959 722
jitka.bouckova@sms-sluzby.cz

odkazy na práci s dětmi

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pokud budete chtít pracovat s dětmi, zde jsou vhodné náměty:

 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Mateřská škola má v našem městě dlouhou tradici. Zaměřuje se na přípravu dětí nejen do školy, ale především do života. Naším cílem je spokojenost dětí i rozvoj jejich samostatnosti. Strava podávaná dětem je čerstvě připravená v jednotlivých školních kuchyních. Skladba jídelníčků odpovídá novým poznatkům o zdravé výživě. Dětem je denně podáváno ovoce nebo zelenina. Děti z naší MŠ  mají možnost seznamovat se s anglickým a německým jazykem. v MŠ Fišerova a Šafaříkova máme venkovní učebny, které mají celoroční využití. Tyto MŠ jsou obklopeny přírodními zahradami, v současné době se připravuje přírodní zahrada i v MŠ Husova ul.
při práci v MŠ využíváme prvky programu ZAČÍT SPOLU.

Pracuje zde celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 učitelek s dlouhodobou praxí. Mateřská škola má 10 tříd s kapacitou 235 dětí.


Provozní doba:

  • MŠ Fišerova 5.45 – 16.15
  • MŠ Šafaříkova 6.30 - 16.30
  • MŠ Husova 6.30 - 16.00

PODPORA KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina podpořil naši MŠ v rámci projektu Ekologická výchova ID FV02435.0004 - Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Mor. Budějovice. V rámci tohoto programu si MŠ zakoupila pracovní nářadí pro děti, didaktický materiál a další pomůcky.

Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Moravské Budějovice

obrázek
Fišerova 1340
Moravské Budějovice, 676 02

Tel: 568 421 401
Mob. tel: 734769261
Fax: 568 420 382
Email: ms.simandlova@seznam.cz
www.msmorbudejovice.com

NOVINKY

Aktuální informace

obrázek
Nejnovější akcí v mateřské škole najdete zde

AKTUALITY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Moravské Budějovice
Fišerova
Šafaříkova
Husova

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign